Wojna na Ukrainie

W związku z wojną na terenie Ukrainy w każdym z nas - dzieciach, młodzieży, rodzicach i nauczycielach pojawiły się silne emocje,

które prowadzą do rożnych myśli i zachowań. Trudno zrozumieć zło, które odbywa się na naszych oczach. To naturalne, że każdy z nas na swój sposób przeżywa tą sytuację. Jest ona stresująca może wywoływać lęk, strach, smutek, złość czy bezradność. Ważne jest, aby znaleźć sposób rozładowania napięcia emocjonalnego, w sposób, który jest dla nas i dla otoczenia bezpieczny. Może być to rozmowa z kimś bliskim, aktywność fizyczna lub zaangażowanie się w pomoc na rzecz potrzebujących.

Jeśli znane do tej sposoby radzenia  sobie w sytuacjach  trudnych są nieskuteczne oferujemy pomoc psychopedagogiczną, świadczoną bezpłatnie na terenie naszej placówki. Pod nr telefonu 33 864 21 25 ustalony zostanie termin spotkania.

W najbliższym czasie będziemy zamieszczać na naszej stronie dodatkowe wskazówki i materiały pomocne w radzeniu sobie w tak trudnym czasie.