Klauzula Informacyjna - Ochrona Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Milówce informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Milówce (34-360) przy ul. Dworcowej 17, NIP: 553-21-26-862, REGON: 071009490, w imieniu której administrującym jest Dyrektor Poradni – Dorota Omyła.

  Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Dworcowa 17, 34-360 Milówka lub drogą elektroniczną poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO, tj.

  – w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych  realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, na podstawie Statutu Poradni przyjętego Uchwałą Nr XL/374/2014 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 VIII 2014 r. oraz przepisów ustawowych regulujących działalność Poradni;
  – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2 a) będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz Instrukcją w sprawie organizacji  i zakresu działania składnicy akt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Milówce na postawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217).
 4. Dane, o których mowa w pkt 2 b) będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
 5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem organów upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 a) jest obowiązkiem ustawowym, natomiast podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 b) jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Milówce, ul. Dworcowa 17, 34 – 360 Milówka, drogą elektroniczną poprzez e-mail: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie - 515 724 845.