Pytania rodziców - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Milówce

Ile spotkań przewidzianych jest na badanie diagnostyczne dziecka? Jak długo trwa diagnoza w Poradni ?

  • Ilość spotkań diagnostycznych zależy od powodu zgłoszenia dziecka do poradni oraz współpracy dziecka z diagnostami – każdy przypadek traktowany jest indywidualnie. Dzieci do 5 roku życia mają zazwyczaj dwa spotkania diagnostyczne – z psychologiem oraz z logopedą – po pierwszych spotkaniach diagności indywidualnie z rodzicami ustalają dalsze spotkania, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Dzieci powyżej 5 roku życia oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym mają zazwyczaj trzy spotkania diagnostyczne – z psychologiem, pedagogiem i logopedą. Diagnoza psychologiczna trwa ok. 1 godz. – 2 godz. Diagnoza pedagogiczna również. Diagnoza logopedyczna trwa ok. 1 godz. Można w jeden dzień umówić się do dwóch specjalistów, natomiast zależy to od indywidualnych możliwości dziecka. 

Czy w Poradni specjaliści ocenią czy moje dziecko osiągnęło gotowość szkolną?

  • Nauczyciele pracujący w przedszkolu z Państwa dziećmi przeprowadzają ocenę gotowości szkolnej, z którą Was zapoznają. Jednakże zawsze macie możliwość pogłębienia takiej diagnozy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Specjaliści pracujący w Poradni sprawdzą intelektualny oraz emocjonalno – społeczny rozwój dziecka, a także jego przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Badanie pedagogiczne pozwoli ocenić rozwój funkcji percepcyjnych, które niezbędne są do opanowania przez dziecko podstawowych umiejętności szkolnych (czytania, pisania i liczenia).

Jakie dokumenty mogą być potrzebne w Poradni?

  • Wszystko zależy z jakim problemem zgłaszane jest dziecko. Jednak zawsze warto dostarczyć dokumentację medyczną (jeśli dziecko) pozostaje pod opieką lekarzy. Od diagnozy medycznej zależeć może forma pomocy udzielonej przez naszą Poradnię. Pomocne mogą okazać się również opinie innych specjalistów, z którymi dotąd współpracowaliście (np. rehabilitant, specjalista integracji sensorycznej lub inni). Ponadto konieczne są opinie wychowawców klas lub innych nauczycieli uczących dziecko. Warto dostarczyć również jego prace, które wykonuje w szkole, przedszkolu lub w domu  (prace pisemne, zeszyty, rysunki) – szczególnie jeśli pojawiają się problemy w uczeniu się, w tym z opanowaniem podstawowych technik szkolnych (czytania, pisania, liczenia).

Czy wizyta w Poradni jest bezpłatna?

  • Tak, wizyty w Poradni są bezpłatne. Za wszelkie konsultacje, badania, terapie i inne formy pomocy nie ponoszą Państwo żadnych kosztów.

Czy rodzic/opiekun prawny może uczestniczyć w badaniu?

  • Z uwagi na prawidłowy przebieg badania (psychologicznego, pedagogicznego) zaleca się, aby rodzic/opiekun prawny nie uczestniczył w badaniu – aby nie dochodziło do dodatkowego rozpraszania dziecka. Jednakże w sytuacjach tego wymagających (np. małe dzieci, dzieci bardzo lękowe) rodzic/opiekun prawny może być obecny w gabinecie podczas diagnozy, przy czym zachowuje bezstronność i nie ingeruje w przebieg badania.

Informacje kontaktowe

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Milówce

ul. Dworcowa 17
34-360 Milówka

tel. 33 864 21 25
e-mail: sekretariat@poradniamilowka.edu.pl

Poradnia jest czynna:
poniedziałek - piątek: 08:00 - 18:00
sekretariat: 07:30 - 15.30

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 864 21 25
e-mail: sekretariat@poradniamilowka.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony