Podziękowanie dla Dyrektora Poradni za zorganizowanie akcji dla dzieci z Ukrainy

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Wychowawczego w Lalikach

wraz z podopiecznymi przekazała dla Dyrektora Poradni Doroty Omyły wraz z pracownikami szczególne podziękowania.