Procedury - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Milówce

Procedura wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Procedura wydawania orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Procedura wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Procedura wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania

Informacje kontaktowe

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Milówce

ul. Dworcowa 17
34-360 Milówka

tel. 33 864 21 25
e-mail: sekretariat@poradniamilowka.edu.pl

Poradnia jest czynna:
poniedziałek - piątek: 08:00 - 18:00
sekretariat: 07:30 - 15.30

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 864 21 25
e-mail: sekretariat@poradniamilowka.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony