Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 

Dorota Omyła

Dyrektor Poradni, psycholog, oligofrenopedagog, specjalista metody SAS.

mgr Małgorzata Wypyszyńska

pedagog, tyflopedagog, surdopedagog, specjalista ds. całościowych zaburzeń rozwoju.

mgr Zuzanna Zięba

logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, specjalista ds. całościowych zaburzeń rozwoju.

mgr Monika Kasperek

pedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny, szkolny doradca zawodowy.

mgr Grażyna Giewont

psycholog, specjalista ds. całościowych zaburzeń rozwoju,  terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej 

mgr Anna Piekorz

psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta EEG Biofeedback.

mgr Paulina Skrok

logopeda, terapeuta kinesiotapingu, elektroterapeuta, pedagog, terapeuta pedagogiczny.

mgr Patrycja Szczotka-Błasiak

psycholog, specjalista ds. całościowych zaburzeń rozwoju, diagnosta ADOS-2, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.

mgr Barbara Gajecka

logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, elektroterapeuta.

Katarzyna Gajecka

Sekretariat - specjalista