Kwiecień miesiącem wiedzy o spectrum autyzmu

Kwiecień uznawany jest za czas, w którym w sposób szczególny propaguje się wiedzę na temat autyzmu.

W ramach obchodów w wielu placówkach realizowane są liczne inicjatywy, dotyczące informowania o funkcjonowaniu osób ze spectrum autyzmu. Ich głównym celem  jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu osób z autyzmem i ich rodzin z przestrzeni publicznej i życia społecznego.  Działania te przyjmują formy szkoleń dla nauczycieli, zajęć dla uczniów, wykładów online i wielu innych inicjatyw. W tym roku szczególna uwaga kierowana jest na Ukrainę, gdzie wojna zabrała szansę na bezpieczne funkcjonowanie wielu osób, w tym osób ze spectrum autyzmu. Nasza Poradnia oprócz standardowych działań koncentruje się na zaopiekowaniu osób ze spectrum autyzmu będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy.

Polecamy w załaczniku artykuł Dziecko z autyzmem w kryzysie uchodźczym.

 

źródło grafiki: https://ekonomiaspoleczna.pl/dorosli-z-autyzmem-staja-sie-niewidoczni/ 

 

Załacznik:

docxDziecko_z_autyzmem_w_kryzysie_uchodźczym.docx