Druki


Zespół Orzekający

docxUKRAINA_-_Wniosek_o_wydanie_orzeczenia_wersja_w_języku_polskim.docx

docxUKRAINA_-_Wniosek_o_wydanie_orzeczenia_wersja_w_języku_rosyjskim.docx

docxUKRAINA_-_Wniosek_o_wydanie_orzeczenia_wersja_w_języku_ukraińskim.docx

docOpinia przedszkola, szkoły, placówki o dziecku, uczniu.doc

pdfOpinia przedszkola,szkoły, placówki o dziecku, uczniu.pdf

pdfWniosek o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.pdf

pdfZaświadczenie lekarskie indywidualne nauczanie.pdf

pdfZaświadczenie lekarskie kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju.pdf

pdfZaświadczenie lekarskie zagrożenie niedostosowaniem i niedostosowanie społeczne.pdf

pdfZaświadczenie lekarza medycyny pracy.pdf

docZaświadczenie lekarskie - zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze.doc

pdfZaświadczenie lekarskie - zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze.pdf

docOpinia placówki - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.doc

pdfOpinia placówki - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.pdf

 

Opinie i informacja

docOpinia o dziecku przedszkolnym.doc

pdfOpinia o dziecku przedszkolnym.pdf

docOpinia polonisty.doc

pdfOpinia polonisty.pdf

docOpinia szkoły, o uczniu z trudnościami w nauce,zachowaniu.doc

pdfOpinia szkoły, o uczniu z trudnościami w nauce,zachowaniu.pdf

pdfWniosek o wydanie opinii informacji przez Poradnię.pdf

Zindywidualizowana ścieżka

docInformacja rodzica dotycząca objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.doc

pdfInformacja rodzica dotycząca objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.pdf

docOpinia przedszkola, szkoły w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.doc

pdfOpinia przedszkola, szkoły w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.pdf

pdfZaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka kształcenia.pdf

 

Praktyczna nauka zawodu

docInformacja szkoły o uczniu.doc

pdfInformacja szkoły o uczniu.pdf

pdfZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia, który nie ukończył 15 lat i zamierza podjąć praktyczną naukę zawodu w szkole branżowej I stopnia.pdf

 

Inne

pdfWniosek o przekazanie karty.pdf