3 marca Światowy dzień słuchu

Światowy Dzień Słuchu obchodzony 

jest każdego roku  3. marca. 

Jego celem jest podniesienie świadomości na temat zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promocja profilaktyki słuchu na całym świecie.